Max 3D Pro thứ 3 ngày 11/07/2023

Kết quả kỳ #284 ngày 11-07-2023
ĐB 220 469
G.1 990 038 412 624
G.2 661 418 114 391 201 946
G.3 060 881 425 454 953 718 608 925

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro