Max 3D Pro thứ 7 ngày 12/08/2023

Kết quả kỳ #298 ngày 12-08-2023
ĐB 199 203
G.1 135 687 430 420
G.2 439 074 948 853 179 602
G.3 583 856 158 835 754 901 688 345

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro