Max 3D Pro thứ 5 ngày 13/07/2023

Kết quả kỳ #285 ngày 13-07-2023
ĐB 139 579
G.1 821 603 626 587
G.2 100 789 215 337 302 479
G.3 322 106 636 472 116 064 586 462

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro