Max 3D Pro thứ 3 ngày 13/12/2022

Kết quả kỳ #195 ngày 13-12-2022
ĐB 226 661
G.1 896 104 362 075
G.2 991 825 056 694 327 089
G.3 316 376 623 873 846 892 888 917

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro