Max 3D Pro thứ 3 ngày 18/07/2023

Kết quả kỳ #287 ngày 18-07-2023
ĐB 000 524
G.1 997 315 262 076
G.2 004 077 633 679 324 195
G.3 114 280 419 341 406 720 095 124

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro