Max 3D Pro thứ 5 ngày 20/07/2023

Kết quả kỳ #288 ngày 20-07-2023
ĐB 935 107
G.1 655 914 324 984
G.2 625 189 359 956 828 417
G.3 995 973 156 774 785 881 310 997

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro