TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con loto về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Loto Xuất hiện
42 4 lượt 09 2 lượt 79 16 lượt
05 3 lượt 66 2 lượt 61 14 lượt
09 3 lượt 74 2 lượt 09 13 lượt
22 3 lượt 10 1 lượt 42 13 lượt
29 3 lượt 12 1 lượt 83 13 lượt
65 3 lượt 19 1 lượt 13 12 lượt
69 3 lượt 23 1 lượt 20 12 lượt
82 3 lượt 35 1 lượt 32 12 lượt
87 3 lượt 36 1 lượt 52 12 lượt
90 3 lượt 38 1 lượt 57 12 lượt

Các con loto về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Loto Xuất hiện
99 1 lượt 99 1 lượt 77 2 lượt
98 1 lượt 96 1 lượt 76 2 lượt
97 1 lượt 89 1 lượt 34 2 lượt
96 1 lượt 82 1 lượt 88 3 lượt
95 1 lượt 79 1 lượt 51 3 lượt
91 1 lượt 73 1 lượt 46 3 lượt
85 1 lượt 71 1 lượt 43 3 lượt
84 1 lượt 69 1 lượt 04 3 lượt
83 1 lượt 64 1 lượt 68 4 lượt
81 1 lượt 56 1 lượt 64 4 lượt

Các con loto chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Loto
00, 04, 08, 10, 14, 24, 26, 31, 34, 36, 40, 43, 46, 47, 48, 55, 57, 60, 63, 66, 68, 70, 71, 74, 76, 78, 79, 88, 92 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 40, 41, 43, 46, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98

Advertisements
Tin tài trợ