Kết quả XSMB 30 ngày gần nhất - KQXSMB 30 ngày - Sổ Kết Quả 1 tháng

Mã ĐB
12LC 13LC 14LC 18LC 1LC 2LC 3LC 8LC
G.ĐB 69952
G.1 12165
G.2 7455728269
G.3 175443145829961715541832620760
G.4 6441982896101054
G.5 308294224364849326535224
G.6 382567101
G.7 82605047
Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 01
1 10
2 26, 28, 22, 24
3 -
4 44, 41, 47
5 52, 57, 58, 54, 54, 53, 50
6 65, 69, 61, 60, 64, 67, 60
7 -
8 82, 82, 82
9 93
Mã ĐB
10LB 14LB 16LB 3LB 4LB 7LB 8LB 9LB
G.ĐB 12681
G.1 26928
G.2 8456879326
G.3 605977744198277621913032297918
G.4 5890939463388901
G.5 491697711007280652928652
G.6 815466192
G.7 33160817
Mã ĐB
10LA 12LA 13LA 14LA 17LA 20LA 6LA 9LA
G.ĐB 15525
G.1 29914
G.2 8340068369
G.3 965227410684523664847656365685
G.4 7662349351519395
G.5 685666431321410821536831
G.6 369495636
G.7 82937937
Mã ĐB
12KZ 16KZ 18KZ 19KZ 1KZ 20KZ 2KZ 9KZ
G.ĐB 19980
G.1 85986
G.2 4757769280
G.3 980922582581059579323383071715
G.4 5543138469755836
G.5 232643220703716245090470
G.6 191392571
G.7 11599139
Mã ĐB
14KY 17KY 3KY 4KY 5KY 7KY 8KY 9KY
G.ĐB 29379
G.1 29822
G.2 2493327395
G.3 632546582939579269172006391422
G.4 9186176393851320
G.5 545132890892429014487357
G.6 899689390
G.7 05609933
Mã ĐB
12KX 16KX 19KX 2KX 4KX 6KX 8KX 9KX
G.ĐB 26592
G.1 38838
G.2 4377491819
G.3 087586377115724913148695947543
G.4 1370701057925856
G.5 995752458757201941326316
G.6 222106949
G.7 71268523
Mã ĐB
14KV 18KV 19KV 1KV 2KV 4KV 5KV 6KV
G.ĐB 62904
G.1 16351
G.2 9210984405
G.3 502158232654744811576094693661
G.4 7880357309169336
G.5 944392415284979842777296
G.6 591346154
G.7 69529537
Mã ĐB
11KU 12KU 13KU 15KU 16KU 18KU 5KU 7KU
G.ĐB 90289
G.1 19874
G.2 2478950177
G.3 841608425066154143060334185969
G.4 3241982991036240
G.5 567476710218330051336434
G.6 317228892
G.7 47409027
Mã ĐB
12KT 13KT 14KT 17KT 19KT 1KT 2KT 8KT
G.ĐB 96850
G.1 66671
G.2 5131074053
G.3 366421917258381144336281692024
G.4 4787821777610665
G.5 845208693282071048047663
G.6 366886216
G.7 12519118
Mã ĐB
10KS 12KS 13KS 19KS 1KS 5KS 8KS 9KS
G.ĐB 99369
G.1 13829
G.2 5986127481
G.3 653037770489049500133452533222
G.4 3926054626513393
G.5 093738841948167991052079
G.6 334673600
G.7 54339829
Mã ĐB
12KR 13KR 18KR 19KR 1KR 2KR 3KR 4KR
G.ĐB 71396
G.1 20801
G.2 7347083615
G.3 593185465790221194942041877848
G.4 2581637188501300
G.5 030923421961661655695870
G.6 496635489
G.7 52228990
Mã ĐB
12KQ 15KQ 18KQ 1KQ 4KQ 5KQ 8KQ 9KQ
G.ĐB 90649
G.1 71212
G.2 5572056680
G.3 647619439209089570150692083467
G.4 1452523050832320
G.5 409082410310637815753896
G.6 756690503
G.7 58283564
Mã ĐB
11KP 12KP 14KP 16KP 17KP 18KP 1KP 3KP
G.ĐB 12073
G.1 92837
G.2 2862202259
G.3 530101439179427132477697260599
G.4 6594582168582983
G.5 099354838027691652134770
G.6 850036185
G.7 27831680
Mã ĐB
10KN 11KN 13KN 14KN 1KN 2KN 6KN 9KN
G.ĐB 69356
G.1 22552
G.2 3514015293
G.3 350102813333342655787443657981
G.4 4851276189933587
G.5 690926932363175033287628
G.6 753388635
G.7 73804286
Mã ĐB
10KM 11KM 14KM 15KM 18KM 2KM 4KM 9KM
G.ĐB 14138
G.1 62724
G.2 5415796213
G.3 143628977055669505440446248939
G.4 4062507966087155
G.5 740212364922442121789253
G.6 552247722
G.7 12457597
Mã ĐB
14KL 15KL 16KL 19KL 20KL 3KL 6KL 9KL
G.ĐB 16510
G.1 57524
G.2 4621099866
G.3 593269759541257027240096952074
G.4 0760166833133684
G.5 629978984768621033554816
G.6 717130568
G.7 69622741
Mã ĐB
10KH 12KH 18KH 1KH 2KH 3KH 5KH 9KH
G.ĐB 30147
G.1 37755
G.2 6141389550
G.3 209045176151163319839102278447
G.4 5498329467202059
G.5 467906156473380721320360
G.6 567190316
G.7 15610532
Mã ĐB
10KG 16KG 17KG 19KG 2KG 5KG 7KG 9KG
G.ĐB 93374
G.1 18300
G.2 5954937037
G.3 742660756923624783970651335761
G.4 1734863207572118
G.5 732423696427819618254339
G.6 185275044
G.7 65177250
Mã ĐB
10KF 12KF 13KF 16KF 17KF 18KF 1KF 4KF
G.ĐB 00312
G.1 44708
G.2 8828364571
G.3 917982114605250095239254973943
G.4 1449239978717371
G.5 584833899405830174202661
G.6 142732198
G.7 21599503
Mã ĐB
11KE 15KE 16KE 18KE 20KE 2KE 3KE 6KE
G.ĐB 72666
G.1 96992
G.2 5291821197
G.3 210344576573219290100237006089
G.4 0372629140990369
G.5 700703156233701026116123
G.6 270306325
G.7 05134919
Mã ĐB
11KD 13KD 17KD 19KD 1KD 4KD 6KD 7KD
G.ĐB 69389
G.1 34052
G.2 4809195190
G.3 286428726512540991282229124399
G.4 6903445732786776
G.5 457862285858061145407296
G.6 788031386
G.7 01426589
Mã ĐB
10KC 14KC 15KC 18KC 19KC 20KC 6KC 8KC
G.ĐB 67364
G.1 05538
G.2 4330950971
G.3 425398131158310751392740683349
G.4 1179206744730517
G.5 359508817332819632092509
G.6 732624838
G.7 93941522
Mã ĐB
12KB 13KB 17KB 18KB 19KB 2KB 3KB 8KB
G.ĐB 62909
G.1 09387
G.2 2390206705
G.3 056491192885591778572477273380
G.4 1057495519818866
G.5 890623140248677731838562
G.6 262654029
G.7 65865435
Mã ĐB
10KA 15KA 2KA 3KA 5KA 6KA 7KA 9KA
G.ĐB 19052
G.1 64293
G.2 6691037980
G.3 031540529737583243575061256159
G.4 1490621276792105
G.5 443827634042106673021099
G.6 559345633
G.7 09930638
Mã ĐB
11HZ 12HZ 13HZ 15HZ 19HZ 20HZ 4HZ 5HZ
G.ĐB 36909
G.1 46217
G.2 5667932203
G.3 297269055754987597276844757932
G.4 5581490230357503
G.5 205978714346099172747688
G.6 183311228
G.7 69902881
Mã ĐB
18HY 20HY 2HY 4HY 5HY 6HY 8HY 9HY
G.ĐB 62135
G.1 21141
G.2 4585786656
G.3 704174729917041288678784403831
G.4 7920902371318460
G.5 337257650633832638114220
G.6 752057840
G.7 96942909
Mã ĐB
12HX 13HX 16HX 1HX 20HX 2HX 7HX 8HX
G.ĐB 37869
G.1 01431
G.2 0790066341
G.3 810799562776989105473748634353
G.4 4618554118540752
G.5 499020295211977972497896
G.6 717867363
G.7 05678762
Mã ĐB
10HV 12HV 16HV 18HV 20HV 3HV 6HV 7HV
G.ĐB 49879
G.1 61196
G.2 5581326560
G.3 666283945853044668839498504961
G.4 0689125279701626
G.5 409595038586702634914985
G.6 800015450
G.7 07829890
Mã ĐB
11HU 14HU 17HU 1HU 20HU 2HU 5HU 7HU
G.ĐB 20645
G.1 21356
G.2 1021133955
G.3 572144799759028910758188634229
G.4 7518687915867174
G.5 480210076479765984167869
G.6 187087674
G.7 84381825
Mã ĐB
11HT 14HT 18HT 19HT 20HT 2HT 7HT 9HT
G.ĐB 59619
G.1 57086
G.2 9693720940
G.3 235156335989273675801210465171
G.4 6781849224320942
G.5 405913087139757849151820
G.6 728921919
G.7 82179907

Kết quả xổ số miền Bắc hôm qua ngày 24-04-2024 - XSKT XSMB hôm qua ngày 24-04-2024

Kết quả đài miền Bắc (XSMB) hôm qua ngày 24-04-2024 được quay thưởng lúc 18h10 tại trường quay của công ty xổ số kiến thiết miền Bắc

Cơ cấu giải thưởng kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 24-04-2024 như sau:

  • Đặc biệt: 500.000.000đ (trúng 5 số theo thứ tự và 1 trong các ký hiệu vé)
  • Phụ ĐB: 25.000.000đ (trúng 5 số theo thứ tự)
  • G.Nhất: 10.000.000đ
  • G.Nhì: 5.000.000đ
  • G.Ba: 1.000.000đ
  • G.Tư: 400.000đ
  • G.Năm: 200.000đ
  • G.Sáu: 100.000đ
  • G.Bảy: 40.000đ
  • Giải khuyến khích: 40.000đ

Ngoài ra, các bạn có thể xem lại Kết quả KQXS Hôm Qua ngày 24-04-2024, KQXS hôm qua chính xác nhất ngày 24-04-2024. KQXS kiến thiết Việt Nam hôm qua tại đây, Xem kqxs 3 miền ngày hôm qua 24-04-2024 (KQXS Việt Nam) chính xác nhất từ trang web xổ số kiến thiết chính thống của Việt Nam.

Tin liên quan

Số nóng XSMB thứ 5 - Dự đoán KQXS miền Bắc ngày 25-04-2024

Số nóng XSMB thứ 5 - Dự đoán KQXS miền Bắc ngày 25-04-2024

Dự đoán Số Nóng XSMB hôm nay ngày 25-04-2024 - chia sẻ Số nóng XSMB ngày 25-04-2024, Soi cầu miền Bắc ngày 25-04-2024 dễ nổ nhất.


SỐ NÓNG XSMB thứ 4 - Dự đoán KQXS miền Bắc ngày 24-04-2024

SỐ NÓNG XSMB thứ 4 - Dự đoán KQXS miền Bắc ngày 24-04-2024

Dự đoán KQXS Miền Bắc Thứ 4 24-04-2024, chia sẻ Số nóng XSMB ngày 24-04-2024 chính xác nhất tại kqxs.nl


Số nóng XSMB thứ 3 - Dự đoán KQXS miền Bắc ngày 23-04-2024

Số nóng XSMB thứ 3 - Dự đoán KQXS miền Bắc ngày 23-04-2024

Dự đoán XSMB - Số nóng XSMB ngày 23-04-2024, dự đoán KQXS Xổ Số Miền Bắc hôm nay chính xác nhất


Dự đoán KQXS Miền Bắc - Số nóng XSMB ngày 21-04-2024

Dự đoán KQXS Miền Bắc - Số nóng XSMB ngày 21-04-2024

Dự đoán KQXS Miền Bắc chủ nhật ngày 21-04-2024, Số nóng XSMB ngày 21-04-2024, thống kê - soi cầu XSMB chính xác nhất


Số nóng XSMB thứ 7 - Dự đoán KQXS miền Bắc ngày 20-04-2024 chuẩn nhất

Số nóng XSMB thứ 7 - Dự đoán KQXS miền Bắc ngày 20-04-2024 chuẩn nhất

Dự đoán Số nóng XSMB thứ 7 20-04-2024 Dự đoán - thống kê kết quả xổ số miền Bắc dễ trúng nhất tại kqxs.nl