Max 3D Pro thứ 3 ngày 25/07/2023

Kết quả kỳ #290 ngày 25-07-2023
ĐB 346 285
G.1 861 647 742 161
G.2 955 254 804 229 819 197
G.3 126 459 533 959 854 146 826 554

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro