Max 3D Pro thứ 5 ngày 27/10/2022

Kết quả kỳ #175 ngày 27-10-2022
ĐB 593 035
G.1 278 767 619 053
G.2 792 217 171 820 183 871
G.3 256 980 977 624 257 415 262 785

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro