Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 - Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2

Kết quả kỳ #670 ngày 25/09/2023
G.1 519 092
G.2 497 851 042 656
G.3 580 322 708 801 678 078
KK 711 176 286 138 864 053 870 321

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #667 ngày 18/09/2023
G.1 590 110
G.2 432 247 146 716
G.3 987 123 185 934 576 730
KK 652 170 387 980 811 663 251 160

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #664 ngày 11/09/2023
G.1 980 614
G.2 902 059 202 304
G.3 926 971 671 388 575 467
KK 887 428 655 253 204 604 588 398

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #661 ngày 04/09/2023
G.1 011 125
G.2 359 588 064 022
G.3 317 231 588 284 715 620
KK 122 219 167 970 336 247 837 472

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #658 ngày 28/08/2023
G.1 038 910
G.2 428 111 330 937
G.3 568 229 652 819 872 595
KK 132 560 997 706 756 187 081 391

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #655 ngày 21/08/2023
G.1 475 758
G.2 727 858 734 140
G.3 833 655 554 770 849 165
KK 394 023 866 002 243 133 115 458

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #652 ngày 14/08/2023
G.1 857 863
G.2 889 229 975 156
G.3 765 772 921 672 449 086
KK 552 016 183 827 219 682 022 273

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #649 ngày 07/08/2023
G.1 966 485
G.2 831 108 527 507
G.3 482 493 423 293 479 503
KK 733 537 571 018 346 672 449 690

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #646 ngày 31/07/2023
G.1 262 840
G.2 685 691 369 510
G.3 234 376 213 706 890 757
KK 261 142 719 609 784 832 564 024

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #643 ngày 24/07/2023
G.1 036 285
G.2 226 503 778 321
G.3 608 288 388 770 658 515
KK 815 369 568 947 457 252 252 789

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #640 ngày 17/07/2023
G.1 921 040
G.2 129 641 555 856
G.3 199 628 556 233 032 991
KK 203 510 703 416 465 090 334 166

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #637 ngày 10/07/2023
G.1 796 628
G.2 874 652 419 094
G.3 416 337 365 414 565 716
KK 455 707 802 332 206 996 238 041

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #634 ngày 03/07/2023
G.1 202 940
G.2 056 645 351 320
G.3 086 374 770 062 547 486
KK 523 768 822 874 980 615 564 175

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

- Xổ số Max 3D Thứ 2 là loại hình xổ số điện toán tự chọn của Xổ số Vietlott mở thưởng lúc 18h00 thứ 2 hàng tuần.

- Xem kết quả xổ số XS Max 3D Thứ 2 chính xác

- Max 3D thứ 2 cũng là loại hình XoSo được nhiều người chơi ngay Thứ 2