Max 3D Pro thứ 5 ngày 03/08/2023

Kết quả kỳ #294 ngày 03-08-2023
ĐB 250 387
G.1 542 059 457 416
G.2 482 220 174 427 740 409
G.3 347 250 743 385 836 827 453 398

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro