Max 3D Pro thứ 3 ngày 01/08/2023

Kết quả kỳ #293 ngày 01-08-2023
ĐB 321 854
G.1 938 470 388 728
G.2 732 302 865 346 093 307
G.3 458 057 880 778 830 048 917 834

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro