Max 3D Pro thứ 5 ngày 08/12/2022

Kết quả kỳ #193 ngày 08-12-2022
ĐB 306 725
G.1 170 681 590 143
G.2 951 292 772 025 560 170
G.3 358 207 271 834 278 139 448 525

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro