Max 3D Pro thứ 7 ngày 10/12/2022

Kết quả kỳ #194 ngày 10-12-2022
ĐB 551 484
G.1 197 153 553 141
G.2 418 530 875 845 772 455
G.3 388 087 017 127 143 809 553 801

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro