Max 3D Pro thứ 5 ngày 10/08/2023

Kết quả kỳ #297 ngày 10-08-2023
ĐB 674 303
G.1 401 164 251 429
G.2 033 082 071 259 329 093
G.3 338 225 595 696 861 206 621 368

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro