Max 3D Pro thứ 7 ngày 19/08/2023

Kết quả kỳ #301 ngày 19-08-2023
ĐB 955 992
G.1 245 502 111 914
G.2 756 794 850 776 231 543
G.3 326 974 017 190 036 036 376 143

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro