Max 3D Pro thứ 3 ngày 22/08/2023

Kết quả kỳ #302 ngày 22-08-2023
ĐB 151 088
G.1 553 492 286 404
G.2 679 185 016 099 364 796
G.3 061 080 573 746 923 436 008 740

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro