Max 3D Pro thứ 5 ngày 24/08/2023

Kết quả kỳ #303 ngày 24-08-2023
ĐB 396 407
G.1 875 815 568 312
G.2 098 117 824 248 353 120
G.3 977 915 783 577 799 135 552 133

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro