Max 3D Pro thứ 7 ngày 29/07/2023

Kết quả kỳ #292 ngày 29-07-2023
ĐB 332 872
G.1 536 912 134 716
G.2 875 118 439 295 848 241
G.3 924 722 593 027 299 701 452 769

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro