Kết quả XSMB 30 ngày gần nhất - KQXSMB 30 ngày - Sổ Kết Quả 1 tháng

Mã ĐB
10MK 11MK 17MK 19MK 20MK 3MK 8MK 9MK
G.ĐB 55200
G.1 18539
G.2 6901879701
G.3 777752710644932694634935874462
G.4 6188988534289737
G.5 124510614589030988672047
G.6 832502909
G.7 79735087
Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 00, 01, 06, 09, 02, 09
1 18
2 28
3 39, 32, 37, 32
4 45, 47
5 58, 50
6 63, 62, 61, 67
7 75, 79, 73
8 88, 85, 89, 87
9 -
Mã ĐB
17MH 19MH 1MH 2MH 3MH 6MH 8MH 9MH
G.ĐB 05966
G.1 60275
G.2 7272590891
G.3 566529118616367648450904906322
G.4 0220662293530452
G.5 951093723898478193692390
G.6 695561208
G.7 24508952
Mã ĐB
12MG 16MG 20MG 3MG 4MG 5MG 6MG 9MG
G.ĐB 14478
G.1 08543
G.2 8312592133
G.3 927967663997895590020326878862
G.4 0077196248248339
G.5 989260355510576913484280
G.6 198786996
G.7 68850596
Mã ĐB
12MF 13MF 15MF 16MF 2MF 5MF 7MF 9MF
G.ĐB 91322
G.1 34422
G.2 5458791207
G.3 653702896987605863042526147953
G.4 8722356536229776
G.5 979460343664480458471109
G.6 439382725
G.7 17181980
Mã ĐB
10ME 12ME 13ME 15ME 19ME 1ME 6ME 7ME
G.ĐB 51468
G.1 36545
G.2 2574088471
G.3 712705919024080027381455491467
G.4 1610728014493711
G.5 199028234099153106626554
G.6 811467195
G.7 45416232
Mã ĐB
12MD 13MD 17MD 19MD 1MD 2MD 4MD 9MD
G.ĐB 61034
G.1 71290
G.2 6234850106
G.3 884422046898125529006065131992
G.4 2338906899448906
G.5 205212826872139535938574
G.6 165824844
G.7 30920925
Mã ĐB
16MC 17MC 18MC 1MC 2MC 5MC 7MC 8MC
G.ĐB 06926
G.1 62025
G.2 0140955964
G.3 066520802158498380406019451612
G.4 9231563336882553
G.5 138820167652891792127390
G.6 336470610
G.7 89293072
Mã ĐB
10MB 11MB 13MB 14MB 19MB 20MB 5MB 6MB
G.ĐB 16880
G.1 28703
G.2 3952563916
G.3 150960869126638165189352628481
G.4 8610714808581031
G.5 159729145213464566619199
G.6 934848328
G.7 66634565
Mã ĐB
14MA 15MA 17MA 1MA 3MA 4MA 7MA 9MA
G.ĐB 84396
G.1 64440
G.2 1284484462
G.3 396908830654902805903716566935
G.4 3100791388624260
G.5 812795496572768373371419
G.6 007667359
G.7 63622026
Mã ĐB
10LZ 12LZ 14LZ 17LZ 18LZ 20LZ 6LZ 7LZ
G.ĐB 54105
G.1 06147
G.2 7485997508
G.3 739579948289320245902670666538
G.4 7963946500767088
G.5 586293520691248015194340
G.6 751430989
G.7 75332197
Mã ĐB
10LY 13LY 14LY 20LY 2LY 3LY 6LY 9LY
G.ĐB 98076
G.1 10832
G.2 3406956100
G.3 993452138223746715992538285169
G.4 0930158793022080
G.5 050640794286628196506402
G.6 526321995
G.7 64520077
Mã ĐB
10LX 11LX 14LX 15LX 17LX 20LX 7LX 9LX
G.ĐB 78736
G.1 18262
G.2 5095532467
G.3 236713629805252865701603092419
G.4 9864239642709528
G.5 381461594915656959753971
G.6 157788615
G.7 61254081
Mã ĐB
10LV 15LV 20LV 3LV 5LV 6LV 8LV 9LV
G.ĐB 60325
G.1 15349
G.2 3236062341
G.3 752106235651398757455757385987
G.4 1468815523443177
G.5 410113146459547633619112
G.6 358053489
G.7 34306271
Mã ĐB
15LU 18LU 1LU 20LU 2LU 4LU 5LU 9LU
G.ĐB 56095
G.1 97809
G.2 5852599356
G.3 370667905817319807298294725743
G.4 3094205752106852
G.5 337993229426199873849935
G.6 963856373
G.7 07222410
Mã ĐB
10LT 12LT 13LT 15LT 5LT 6LT 7LT 8LT
G.ĐB 12317
G.1 81118
G.2 7567955486
G.3 536401164198550516973575758353
G.4 4876803963939366
G.5 107390986376614934730458
G.6 004560330
G.7 28170122
Mã ĐB
11LS 17LS 18LS 19LS 1LS 20LS 4LS 9LS
G.ĐB 87661
G.1 22441
G.2 1894447884
G.3 626696103264782292580067555196
G.4 6456630107119193
G.5 500013345056512435818603
G.6 322497371
G.7 45329867
Mã ĐB
10LR 11LR 12LR 14LR 16LR 20LR 2LR 3LR
G.ĐB 80183
G.1 07373
G.2 4886730896
G.3 175208676830554761458718383127
G.4 7227685212369205
G.5 539518825795557338150478
G.6 889493030
G.7 67225263
Mã ĐB
10LQ 11LQ 14LQ 17LQ 18LQ 19LQ 2LQ 4LQ
G.ĐB 90869
G.1 86258
G.2 9630301790
G.3 138695457271317128104752503020
G.4 0761456278330419
G.5 667428305075686704779992
G.6 950395845
G.7 12283255
Mã ĐB
10LP 11LP 13LP 14LP 18LP 1LP 5LP 7LP
G.ĐB 64857
G.1 31913
G.2 2009544000
G.3 920696702152931482771104689999
G.4 1085387886822686
G.5 561100785218230049821733
G.6 245377183
G.7 57988943
Mã ĐB
14LN 15LN 1LN 20LN 2LN 4LN 5LN 6LN
G.ĐB 27567
G.1 98924
G.2 5186396125
G.3 323946454984234200368761889421
G.4 7865619095409899
G.5 192912913732449905010023
G.6 237365872
G.7 39637420
Mã ĐB
11LM 12LM 15LM 18LM 1LM 20LM 2LM 4LM
G.ĐB 72031
G.1 10292
G.2 4613026589
G.3 906764203996046055897140598943
G.4 7618610769354766
G.5 283273335398286397276282
G.6 476452577
G.7 95616097
Mã ĐB
10LK 12LK 17LK 1LK 20LK 2LK 4LK 8LK
G.ĐB 44624
G.1 05886
G.2 7518144812
G.3 092113988751882985921310035623
G.4 3810536633523783
G.5 944273354865870294540153
G.6 064111819
G.7 47595428
Mã ĐB
10LH 12LH 14LH 15LH 16LH 5LH 8LH 9LH
G.ĐB 15877
G.1 86391
G.2 8127481676
G.3 905753204864302417459554013428
G.4 1937268912421612
G.5 851808045532356428595321
G.6 460330803
G.7 08610382
Mã ĐB
14LG 16LG 17LG 20LG 4LG 5LG 6LG 9LG
G.ĐB 37696
G.1 21957
G.2 2204636692
G.3 645606607518325291660952799349
G.4 8645677233612640
G.5 477355556771603596251386
G.6 601374875
G.7 79730295
Mã ĐB
10LF 16LF 18LF 19LF 2LF 5LF 6LF 8LF
G.ĐB 25842
G.1 31827
G.2 5184973421
G.3 084186496034316243911697095866
G.4 9943864823566102
G.5 161188978947259976719757
G.6 380430919
G.7 93892535
Mã ĐB
10LE 11LE 12LE 16LE 19LE 1LE 4LE 6LE
G.ĐB 57620
G.1 82135
G.2 8891047085
G.3 317186548284174349778459237002
G.4 6912235970649067
G.5 023035574878429231793749
G.6 551477460
G.7 19937737
Mã ĐB
11LD 12LD 17LD 18LD 20LD 2LD 7LD 8LD
G.ĐB 36594
G.1 90713
G.2 4883035403
G.3 243766335049922467648239056362
G.4 0777913666982988
G.5 758173234178970075301657
G.6 095465777
G.7 08627160
Mã ĐB
12LC 13LC 14LC 18LC 1LC 2LC 3LC 8LC
G.ĐB 69952
G.1 12165
G.2 7455728269
G.3 175443145829961715541832620760
G.4 6441982896101054
G.5 308294224364849326535224
G.6 382567101
G.7 82605047
Mã ĐB
10LB 14LB 16LB 3LB 4LB 7LB 8LB 9LB
G.ĐB 12681
G.1 26928
G.2 8456879326
G.3 605977744198277621913032297918
G.4 5890939463388901
G.5 491697711007280652928652
G.6 815466192
G.7 33160817
Mã ĐB
10LA 12LA 13LA 14LA 17LA 20LA 6LA 9LA
G.ĐB 15525
G.1 29914
G.2 8340068369
G.3 965227410684523664847656365685
G.4 7662349351519395
G.5 685666431321410821536831
G.6 369495636
G.7 82937937

Kết quả xổ số miền Bắc hôm qua ngày 20-05-2024 - XSKT XSMB hôm qua ngày 20-05-2024

Kết quả đài miền Bắc (XSMB) hôm qua ngày 20-05-2024 được quay thưởng lúc 18h10 tại trường quay của công ty xổ số kiến thiết miền Bắc

Cơ cấu giải thưởng kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 20-05-2024 như sau:

  • Đặc biệt: 500.000.000đ (trúng 5 số theo thứ tự và 1 trong các ký hiệu vé)
  • Phụ ĐB: 25.000.000đ (trúng 5 số theo thứ tự)
  • G.Nhất: 10.000.000đ
  • G.Nhì: 5.000.000đ
  • G.Ba: 1.000.000đ
  • G.Tư: 400.000đ
  • G.Năm: 200.000đ
  • G.Sáu: 100.000đ
  • G.Bảy: 40.000đ
  • Giải khuyến khích: 40.000đ

Ngoài ra, các bạn có thể xem lại Kết quả KQXS Hôm Qua ngày 20-05-2024, KQXS hôm qua chính xác nhất ngày 20-05-2024. KQXS kiến thiết Việt Nam hôm qua tại đây, Xem kqxs 3 miền ngày hôm qua 20-05-2024 (KQXS Việt Nam) chính xác nhất từ trang web xổ số kiến thiết chính thống của Việt Nam.

Tin liên quan

SỐ NÓNG XSMB thứ 4 - Dự đoán KQXS miền Bắc ngày 22-05-2024

SỐ NÓNG XSMB thứ 4 - Dự đoán KQXS miền Bắc ngày 22-05-2024

Dự đoán KQXS Miền Bắc Thứ 4 22-05-2024, chia sẻ Số nóng XSMB ngày 22-05-2024 chính xác nhất tại kqxs.nl


Số nóng XSMB thứ 3 - Dự đoán KQXS miền Bắc ngày 21-05-2024

Số nóng XSMB thứ 3 - Dự đoán KQXS miền Bắc ngày 21-05-2024

Dự đoán XSMB - Số nóng XSMB ngày 21-05-2024, dự đoán KQXS Xổ Số Miền Bắc hôm nay chính xác nhất


Số nóng XSMB thứ 2 - Dự đoán KQXS miền Bắc ngày 20-05-2024

Số nóng XSMB thứ 2 - Dự đoán KQXS miền Bắc ngày 20-05-2024

Dự đoán XSMB ngày 20-05-2024, thống kê KQXS Miền Bắc ngày 20-05-2024, Soi Cầu Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất


Dự đoán KQXS Miền Bắc - Số nóng XSMB ngày 19-05-2024

Dự đoán KQXS Miền Bắc - Số nóng XSMB ngày 19-05-2024

Dự đoán KQXS Miền Bắc chủ nhật ngày 19-05-2024, Số nóng XSMB ngày 19-05-2024, thống kê - soi cầu XSMB chính xác nhất


Số nóng XSMB thứ 6 - Dự đoán KQXS miền Bắc ngày 17-05-2024 chính xác nhất

Số nóng XSMB thứ 6 - Dự đoán KQXS miền Bắc ngày 17-05-2024 chính xác nhất

Dự đoán số nóng XSMB thứ 6 17-05-2024, Soi Cầu Thống kê số nóng miền Bắc chính xác nhất tại kqxs.nl