Kết quả XSMB 30 ngày gần nhất - KQXSMB 30 ngày - Sổ Kết Quả 1 tháng

Mã ĐB
12CL 15CL 16CL 17CL 19CL 1CL 4CL 6CL
G.ĐB 12301
G.1 78982
G.2 0263094374
G.3 191878491712364346413598438101
G.4 0620686253007618
G.5 091860259110374908948079
G.6 074487042
G.7 28433242
Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 01, 01, 00
1 17, 18, 18, 10
2 20, 25, 28
3 30, 32
4 41, 49, 42, 43, 42
5 -
6 64, 62
7 74, 79, 74
8 82, 87, 84, 87
9 94
Mã ĐB
11CK 15CK 17CK 19CK 20CK 2CK 4CK 6CK
G.ĐB 07426
G.1 98379
G.2 3665542158
G.3 205471942660986168875363279116
G.4 8229961917057002
G.5 243612816999014474071184
G.6 391898713
G.7 73071343
Mã ĐB
10CH 11CH 13CH 15CH 17CH 18CH 2CH 6CH
G.ĐB 03141
G.1 42683
G.2 3341077553
G.3 404592734245945678890555003883
G.4 5665306532332570
G.5 893834802573513924881808
G.6 378618017
G.7 05904287
Mã ĐB
11CG 15CG 17CG 18CG 19CG 4CG 5CG 8CG
G.ĐB 11913
G.1 00010
G.2 4574826907
G.3 213832921236806315830643205215
G.4 5903849952184870
G.5 203652011028117166092730
G.6 782009902
G.7 01549939
Mã ĐB
11CF 12CF 16CF 18CF 20CF 2CF 5CF 8CF
G.ĐB 84757
G.1 74703
G.2 1190012554
G.3 197910427046759595474618141018
G.4 6537827820591059
G.5 392712724079540310369546
G.6 292100737
G.7 77108617
Mã ĐB
11CE 13CE 14CE 16CE 3CE 4CE 7CE 8CE
G.ĐB 11873
G.1 79812
G.2 4728288599
G.3 709432298259952371174525221860
G.4 1123400234962068
G.5 438809453653595721439067
G.6 706799886
G.7 20530784
Mã ĐB
11CD 14CD 15CD 18CD 1CD 20CD 5CD 9CD
G.ĐB 08816
G.1 27324
G.2 1195324697
G.3 691100456534068510500150734991
G.4 6108549177186815
G.5 036996068760710451790112
G.6 833331214
G.7 44736326
Mã ĐB
16CB 18CB 19CB 1CB 2CB 4CB 6CB 8CB
G.ĐB 20952
G.1 00044
G.2 0913665520
G.3 376609197435253521862620332691
G.4 4463963299585680
G.5 696413622611020362729010
G.6 327990476
G.7 81094061
Mã ĐB
11CA 12CA 16CA 18CA 2CA 3CA 6CA 8CA
G.ĐB 57999
G.1 27345
G.2 5701450063
G.3 324668897522112694636261265221
G.4 2456807312319668
G.5 025607295497295854244777
G.6 068473251
G.7 01621610
Mã ĐB
10BZ 16BZ 1BZ 2BZ 3BZ 4BZ 6BZ 7BZ
G.ĐB 14670
G.1 55598
G.2 4832678511
G.3 517023636208564495723036171728
G.4 8348009839008870
G.5 640874734056405081228486
G.6 295832718
G.7 53061452
Mã ĐB
11BY 12BY 14BY 17BY 18BY 3BY 5BY 7BY
G.ĐB 17948
G.1 51570
G.2 9126322132
G.3 005230362743013065753040770045
G.4 4513619982463789
G.5 860172851129014501420079
G.6 926913865
G.7 55662916
Mã ĐB
12BX 14BX 15BX 16BX 17BX 19BX 6BX 7BX
G.ĐB 49071
G.1 99401
G.2 2178288421
G.3 200819563213518481914992522550
G.4 6986872835056493
G.5 218242993534538979606436
G.6 260949169
G.7 92678872
Mã ĐB
11BV 12BV 14BV 18BV 2BV 3BV 4BV 9BV
G.ĐB 38429
G.1 02633
G.2 3749840297
G.3 143319563882894727235199485732
G.4 1243025483839997
G.5 213673896623622468339192
G.6 062766980
G.7 28199064
Mã ĐB
12BU 15BU 17BU 20BU 3BU 6BU 7BU 9BU
G.ĐB 98371
G.1 77855
G.2 1065879326
G.3 087683538963003450132589658159
G.4 7512357362526597
G.5 127022349849941445418794
G.6 558262712
G.7 84599082
Mã ĐB
10BT 12BT 13BT 15BT 16BT 2BT 3BT 4BT
G.ĐB 95110
G.1 91230
G.2 2584837352
G.3 465969239175545863952874658992
G.4 7879224490016647
G.5 478223350826911729815762
G.6 366704757
G.7 38446852
Mã ĐB
11BS 12BS 14BS 15BS 17BS 5BS 8BS 9BS
G.ĐB 54869
G.1 34677
G.2 8058317410
G.3 121197537969729451960646306180
G.4 9936056559641109
G.5 735692731879601541253336
G.6 959344804
G.7 36207321
Mã ĐB
10BR 12BR 14BR 16BR 18BR 20BR 7BR 9BR
G.ĐB 33859
G.1 98585
G.2 1503042515
G.3 420989187150318018558397119248
G.4 4323294791832296
G.5 369625542052147956435271
G.6 174207624
G.7 56623272
Mã ĐB
10BQ 11BQ 15BQ 1BQ 20BQ 2BQ 3BQ 6BQ
G.ĐB 85800
G.1 00197
G.2 4269264848
G.3 291006305236810406394234975155
G.4 3675249836696507
G.5 958738983298530246433914
G.6 066614953
G.7 36974157
Mã ĐB
13BP 14BP 17BP 1BP 3BP 5BP 6BP 7BP
G.ĐB 19412
G.1 85667
G.2 2690622710
G.3 095909624853294433954987653705
G.4 0546866415728719
G.5 567815991893684407499130
G.6 503719868
G.7 31114335
Mã ĐB
15BN 17BN 18BN 1BN 20BN 2BN 6BN 8BN
G.ĐB 98375
G.1 76516
G.2 9616975327
G.3 433301576427087137049783625835
G.4 9431196258104897
G.5 911904907211205830740453
G.6 290942079
G.7 29030528
Mã ĐB
10BM 13BM 19BM 1BM 20BM 2BM 7BM 8BM
G.ĐB 08391
G.1 10466
G.2 9883712660
G.3 320139778299924148553639462547
G.4 2966098073460935
G.5 564178245937509619702117
G.6 033357377
G.7 54603199
Mã ĐB
13BL 15BL 1BL 2BL 4BL 6BL 7BL 9BL
G.ĐB 94670
G.1 63617
G.2 0651767183
G.3 732648150835774707401336249497
G.4 6748037635929574
G.5 745773872244344190815173
G.6 578528643
G.7 02102135
Mã ĐB
12BK 13BK 14BK 17BK 19BK 20BK 3BK 9BK
G.ĐB 34562
G.1 39661
G.2 6795716661
G.3 062431040980709632473336251297
G.4 7945134910371650
G.5 461528963092915488156908
G.6 744249840
G.7 22449709
Mã ĐB
15BH 17BH 18BH 1BH 20BH 2BH 6BH 8BH
G.ĐB 98526
G.1 98288
G.2 9839109260
G.3 718697784071704544102692761167
G.4 9313435275791270
G.5 132968200124242353892356
G.6 071033989
G.7 93821595
Mã ĐB
10BG 13BG 15BG 16BG 2BG 3BG 6BG 9BG
G.ĐB 10949
G.1 97813
G.2 4024897258
G.3 171725372616571150185084354542
G.4 2387710570240996
G.5 837079105928100426938577
G.6 045513973
G.7 27902403
Mã ĐB
12BF 18BF 19BF 1BF 6BF 7BF 8BF 9BF
G.ĐB 91484
G.1 12495
G.2 3973855566
G.3 411410229653869510076089156212
G.4 5822934685598819
G.5 689464447848879901147238
G.6 514305030
G.7 01825288
Mã ĐB
10BE 11BE 13BE 14BE 16BE 18BE 19BE 5BE
G.ĐB 13484
G.1 62472
G.2 9764730290
G.3 966836464565882833822046422682
G.4 6452910231703977
G.5 752869963815778315290445
G.6 698485457
G.7 02443377
Mã ĐB
11BD 12BD 14BD 16BD 2BD 3BD 6BD 7BD
G.ĐB 55858
G.1 39587
G.2 1469914801
G.3 692062157779651941558358676878
G.4 7685848564295975
G.5 277522209758788047049335
G.6 407429044
G.7 71722808
Mã ĐB
13BC 15BC 18BC 19BC 1BC 2BC 6BC 9BC
G.ĐB 65761
G.1 49344
G.2 8292555230
G.3 100319948824592441930153602935
G.4 9661344312560653
G.5 251042083379393676395952
G.6 932355850
G.7 87622469
Mã ĐB
11BA 12BA 13BA 14BA 18BA 7BA 8BA 9BA
G.ĐB 93127
G.1 54327
G.2 2528302829
G.3 300790545264446739451659087922
G.4 2606961112210026
G.5 066869407478843517255577
G.6 276183585
G.7 14126984

Kết quả xổ số miền Bắc hôm qua ngày 01-12-2023 - XSKT XSMB hôm qua ngày 01-12-2023

Kết quả đài miền Bắc (XSMB) hôm qua ngày 01-12-2023 được quay thưởng lúc 18h10 tại trường quay của công ty xổ số kiến thiết miền Bắc

Cơ cấu giải thưởng kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 01-12-2023 như sau:

  • Đặc biệt: 500.000.000đ (trúng 5 số theo thứ tự và 1 trong các ký hiệu vé)
  • Phụ ĐB: 25.000.000đ (trúng 5 số theo thứ tự)
  • G.Nhất: 10.000.000đ
  • G.Nhì: 5.000.000đ
  • G.Ba: 1.000.000đ
  • G.Tư: 400.000đ
  • G.Năm: 200.000đ
  • G.Sáu: 100.000đ
  • G.Bảy: 40.000đ
  • Giải khuyến khích: 40.000đ

Ngoài ra, các bạn có thể xem lại Kết quả KQXS Hôm Qua ngày 01-12-2023, KQXS hôm qua chính xác nhất ngày 01-12-2023. KQXS kiến thiết Việt Nam hôm qua tại đây, Xem kqxs 3 miền ngày hôm qua 01-12-2023 (KQXS Việt Nam) chính xác nhất từ trang web xổ số kiến thiết chính thống của Việt Nam.

Tin liên quan

Số nóng XSMB thứ 7 - Dự đoán KQXS miền Bắc ngày 02-12-2023 chuẩn nhất

Số nóng XSMB thứ 7 - Dự đoán KQXS miền Bắc ngày 02-12-2023 chuẩn nhất

Dự đoán Số nóng XSMB thứ 7 02-12-2023 Dự đoán - thống kê kết quả xổ số miền Bắc dễ trúng nhất tại kqxs.nl


Số nóng XSMB thứ 6 - Dự đoán KQXS miền Bắc ngày 01-12-2023 chính xác nhất

Số nóng XSMB thứ 6 - Dự đoán KQXS miền Bắc ngày 01-12-2023 chính xác nhất

Dự đoán số nóng XSMB thứ 6 01-12-2023, Soi Cầu Thống kê số nóng miền Bắc chính xác nhất tại kqxs.nl


Số nóng XSMB thứ 5 - Dự đoán KQXS miền Bắc ngày 30-11-2023

Số nóng XSMB thứ 5 - Dự đoán KQXS miền Bắc ngày 30-11-2023

Dự đoán Số Nóng XSMB hôm nay ngày 30-11-2023 - chia sẻ Số nóng XSMB ngày 30-11-2023, Soi cầu miền Bắc ngày 30-11-2023 dễ nổ nhất.


SỐ NÓNG XSMB thứ 4 - Dự đoán KQXS miền Bắc ngày 29-11-2023

SỐ NÓNG XSMB thứ 4 - Dự đoán KQXS miền Bắc ngày 29-11-2023

Dự đoán KQXS Miền Bắc Thứ 4 29-11-2023, chia sẻ Số nóng XSMB ngày 29-11-2023 chính xác nhất tại kqxs.nl


Số nóng XSMB thứ 3 - Dự đoán KQXS miền Bắc ngày 28-11-2023

Số nóng XSMB thứ 3 - Dự đoán KQXS miền Bắc ngày 28-11-2023

Dự đoán XSMB - Số nóng XSMB ngày 28-11-2023, dự đoán KQXS Xổ Số Miền Bắc hôm nay chính xác nhất